Một đêm, phát hiện 2 vụ vận chuyển khẩu trang ở biên giới Việt - Lào

Các thùng chứa khẩu trang y tế được phát hiện ở khu vực biên giới. Ảnh: BP cung cấp.
Các thùng chứa khẩu trang y tế được phát hiện ở khu vực biên giới. Ảnh: BP cung cấp.
Các thùng chứa khẩu trang y tế được phát hiện ở khu vực biên giới. Ảnh: BP cung cấp.
Lên top