Một công nhân tử vong trong công ty bia Hải Dương

Nhà máy bia Hải Dương - nơi anh H tử vong - ảnh CTV
Nhà máy bia Hải Dương - nơi anh H tử vong - ảnh CTV
Nhà máy bia Hải Dương - nơi anh H tử vong - ảnh CTV
Lên top