Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Móc túi lộng hành trước cổng Bệnh viện Bạch Mai