Mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện

Số ma tuý cảnh sát thu giữ từ Quý. Ảnh: CACC.
Số ma tuý cảnh sát thu giữ từ Quý. Ảnh: CACC.
Số ma tuý cảnh sát thu giữ từ Quý. Ảnh: CACC.
Lên top