Mở lại phiên toà xét xử Đường “Nhuệ"

Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ" - trái) và Bùi Mạnh Tiến. Ảnh: CTV
Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ" - trái) và Bùi Mạnh Tiến. Ảnh: CTV
Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ" - trái) và Bùi Mạnh Tiến. Ảnh: CTV
Lên top