Mở lại phiên toà xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng vào 18.1

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên toà sơ thẩm hôm 7.1. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên toà sơ thẩm hôm 7.1. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên toà sơ thẩm hôm 7.1. Ảnh: V.Dũng.
Lên top