Miệt mài đòi công lý cho chồng bị án oan gần 20 năm

Bà Tâm vẫn mong muốn cơ quan chức năng sớm xin lỗi công khai, bồi thường danh dự cho chồng.
Bà Tâm vẫn mong muốn cơ quan chức năng sớm xin lỗi công khai, bồi thường danh dự cho chồng.
Bà Tâm vẫn mong muốn cơ quan chức năng sớm xin lỗi công khai, bồi thường danh dự cho chồng.
Lên top