Thanh Hóa:

Miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tịch huyện vì đánh bạc

Lên top