Mẹ tròn con vuông, vẫn hùng hổ gọi đồng bọn hành hung 2 bác sĩ

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái.
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái.
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái.