Máy ép cọc đổ đè gây thương vong 4 em nhỏ: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Máy ép cọc đổ đè gây thương vong 4 em nhỏ: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng. Ảnh: Hà Phương.
Máy ép cọc đổ đè gây thương vong 4 em nhỏ: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng. Ảnh: Hà Phương.
Máy ép cọc đổ đè gây thương vong 4 em nhỏ: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng. Ảnh: Hà Phương.
Lên top