Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mâu thuẫn với vợ, rút súng.... dọa bắn bố vợ