Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, rút dao đâm 2 người bị thương