Thanh Hóa

Mâu thuẫn khi thanh toán tiền hát, 2 nhóm thanh niên rút súng bắn nhau

Lên top