Nghệ An:

Mâu thuẫn, dùng súng tự chế bắn chết bạn