Mâu thuẫn, dùng điếu cày đánh chết đồng nghiệp rồi hất xác xuống sông

Đoạn sông Hòa đẩy anh Thuận xuống. án mạng.
Đoạn sông Hòa đẩy anh Thuận xuống. án mạng.
Đoạn sông Hòa đẩy anh Thuận xuống. án mạng.
Lên top