Mâu thuẫn cá nhân, thuê 500 triệu đồng để sát hại đối thủ