Mất trộm vàng, gia chủ phải nhận lại ô tô

Bị cáo Bùi Đình Quý - kẻ trộm vàng. Ảnh: V.D.
Bị cáo Bùi Đình Quý - kẻ trộm vàng. Ảnh: V.D.
Bị cáo Bùi Đình Quý - kẻ trộm vàng. Ảnh: V.D.
Lên top