Mất sổ hộ khẩu, làm căn cước công dân như thế nào?

Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip tới tận đêm. Ảnh: D.T.
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip tới tận đêm. Ảnh: D.T.
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip tới tận đêm. Ảnh: D.T.
Lên top