Mật phục bắt giữ nhóm người lợi dụng cổ vũ bóng đá để đốt pháo

Cảnh sát thu giữ số pháo sáng từ nhóm cổ động viên. Ảnh: V.Huế.
Cảnh sát thu giữ số pháo sáng từ nhóm cổ động viên. Ảnh: V.Huế.
Cảnh sát thu giữ số pháo sáng từ nhóm cổ động viên. Ảnh: V.Huế.
Lên top