Mật phục bắt 3 đối tượng thu gần 2,7kg ma túy đá, hồng phiến

3 đối tượng tại CQĐT.
3 đối tượng tại CQĐT.
3 đối tượng tại CQĐT.
Lên top