Mất hơn 6 tỉ đồng vì cuộc gọi điện thoại lạ, cài phần mềm giả

Phần mềm gián điệp - Bộ Công an từng cảnh báo tới người dân. Song chị M. khi nhận cuộc điện thoại lạ đã cài phần mềm này. Ảnh: BCA.
Phần mềm gián điệp - Bộ Công an từng cảnh báo tới người dân. Song chị M. khi nhận cuộc điện thoại lạ đã cài phần mềm này. Ảnh: BCA.
Phần mềm gián điệp - Bộ Công an từng cảnh báo tới người dân. Song chị M. khi nhận cuộc điện thoại lạ đã cài phần mềm này. Ảnh: BCA.
Lên top