Mất cắp 3.000 cây hoa giấy ven đường, Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm

Hàng ngàn cây hoa giấy bị mất trộm trên Quốc lộ 19 mới. Ảnh: V.Nam
Hàng ngàn cây hoa giấy bị mất trộm trên Quốc lộ 19 mới. Ảnh: V.Nam
Hàng ngàn cây hoa giấy bị mất trộm trên Quốc lộ 19 mới. Ảnh: V.Nam
Lên top