Mạo danh cán bộ thuế, lừa đảo mời nhận hỗ trợ COVID-19

Nhiều cuộc điện thoại giả danh cán bộ, công chức thuế mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ. Ảnh: LĐO
Nhiều cuộc điện thoại giả danh cán bộ, công chức thuế mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ. Ảnh: LĐO
Nhiều cuộc điện thoại giả danh cán bộ, công chức thuế mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ. Ảnh: LĐO
Lên top