Mạnh tay với “tín dụng đen” ở miền Tây

Một bảng "quảng cáo" cho vay "không thế chấp". Ảnh: Lê Đức.
Một bảng "quảng cáo" cho vay "không thế chấp". Ảnh: Lê Đức.
Một bảng "quảng cáo" cho vay "không thế chấp". Ảnh: Lê Đức.
Lên top