Mánh khóe vận chuyển và sản xuất ma túy tổng hợp

Công an khám xét, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, máy móc, phương tiện sản xuất ma túy tổng hợp tại TPHCM. Ảnh: Trường Sơn.
Công an khám xét, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, máy móc, phương tiện sản xuất ma túy tổng hợp tại TPHCM. Ảnh: Trường Sơn.
Công an khám xét, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, máy móc, phương tiện sản xuất ma túy tổng hợp tại TPHCM. Ảnh: Trường Sơn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top