Mang tội giết người sau lần giăng điện để bẫy chuột ở ruộng lúa

Dây diện giăng ngoài cánh đồng khiến bà Màu tử vong. Ảnh: K.L.
Dây diện giăng ngoài cánh đồng khiến bà Màu tử vong. Ảnh: K.L.
Dây diện giăng ngoài cánh đồng khiến bà Màu tử vong. Ảnh: K.L.
Lên top