Mang tiền án vẫn đi cướp tài sản

Đối tượng chuyên tuy đã mang tiền án nhưng vẫn tiếp tục đi cướp tài sản. Ảnh: CA.
Đối tượng chuyên tuy đã mang tiền án nhưng vẫn tiếp tục đi cướp tài sản. Ảnh: CA.
Đối tượng chuyên tuy đã mang tiền án nhưng vẫn tiếp tục đi cướp tài sản. Ảnh: CA.
Lên top