Mang tiền án cướp giật lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

Dù đã có tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng đối tượng Hoàng tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Ảnh: C. Quang.
Dù đã có tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng đối tượng Hoàng tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Ảnh: C. Quang.
Dù đã có tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng đối tượng Hoàng tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Ảnh: C. Quang.
Lên top