Mang súng và ma tuý “dạo Tết”, bị cảnh sát tóm gọn

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.
Lên top