Mang súng đi săn thú rừng, vô ý làm chết bạn

Vàng A Chu và khẩu súng đi săn. Ảnh: Cơ quan công an.
Vàng A Chu và khẩu súng đi săn. Ảnh: Cơ quan công an.
Vàng A Chu và khẩu súng đi săn. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top