Quảng Ninh:

Mang ma túy vào khu công nghiệp bán cho công nhân chích hút

Lượng ma túy cất giấu trong lán trại khu công nghiệp Hải Hà được các đối tượng phân nhỏ thành những tép heroin bán và cung cấp cho công nhân sử dụng. Ảnh: CAQN
Lượng ma túy cất giấu trong lán trại khu công nghiệp Hải Hà được các đối tượng phân nhỏ thành những tép heroin bán và cung cấp cho công nhân sử dụng. Ảnh: CAQN
Lượng ma túy cất giấu trong lán trại khu công nghiệp Hải Hà được các đối tượng phân nhỏ thành những tép heroin bán và cung cấp cho công nhân sử dụng. Ảnh: CAQN
Lên top