Thanh Hóa:

Mang ma túy đến quán karaoke rồi rủ các nữ nhân viên cùng sử dụng

Lên top