Mang 63kg pháo từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ

Đối tượng Phan Văn Thuấn cùng tang vật
Đối tượng Phan Văn Thuấn cùng tang vật
Đối tượng Phan Văn Thuấn cùng tang vật
Lên top