Mang 2 tiền án, vẫn thực hiện thêm 7 vụ trộm trong hơn 1 tháng

Đối tượng Linh cùng các tang vật là tài sản trộm cắp
Đối tượng Linh cùng các tang vật là tài sản trộm cắp
Đối tượng Linh cùng các tang vật là tài sản trộm cắp
Lên top