Mang 2 tiền án tiếp tục đi cướp giật tài sản

Đối tượng Vũ Trương Hiền bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Đối tượng Vũ Trương Hiền bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Đối tượng Vũ Trương Hiền bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Lên top