Mặc cả tiền mua bưởi, người phụ nữ bị người bán... chém

Người phụ nữ bị tiểu thương chém bị thương. Ảnh: LL.
Người phụ nữ bị tiểu thương chém bị thương. Ảnh: LL.
Người phụ nữ bị tiểu thương chém bị thương. Ảnh: LL.
Lên top