Má mì 21 tuổi điều hành đường dây mại dâm, sex tour 5.000 USD

Trần Thị Thanh Thảo lựa chọn các cô gái nhan sắc yêu kiều vào đường dây mại dâm cao cấp của mình. Ảnh: M.Hiền.
Trần Thị Thanh Thảo lựa chọn các cô gái nhan sắc yêu kiều vào đường dây mại dâm cao cấp của mình. Ảnh: M.Hiền.
Trần Thị Thanh Thảo lựa chọn các cô gái nhan sắc yêu kiều vào đường dây mại dâm cao cấp của mình. Ảnh: M.Hiền.
Lên top