Lý lịch bất hảo của kẻ "cắt cổ" tài xế, cướp taxi

Đối tượng Vũ Viết Tuân.
Đối tượng Vũ Viết Tuân.
Đối tượng Vũ Viết Tuân.