Lý do luật sư bào chữa cho Hoàng Công Lương có đơn xin hoãn phiên tòa

Hoàng Công Lương tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13.5.
Hoàng Công Lương tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13.5.
Hoàng Công Lương tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13.5.
Lên top