Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Lướt sóng” vàng…, “bầu” Kiên thua lỗ hơn 368 tỷ đồng