“Lướt sóng” vàng…, “bầu” Kiên thua lỗ hơn 368 tỷ đồng