Luật sư và vợ ông Lương Hữu Phước không tham dự phiên giám đốc thẩm

Lên top