Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Luật sư phản bác lại quan điểm “Người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT“