Luật sư nói về đề xuất trừ điểm ở bằng lái với lái xe vi phạm giao thông

Nếu dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua, tài xế vi phạm sẽ bị trừ điểm. Ảnh: Việt Dũng.
Nếu dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua, tài xế vi phạm sẽ bị trừ điểm. Ảnh: Việt Dũng.
Nếu dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua, tài xế vi phạm sẽ bị trừ điểm. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top