Luật sư nào bào chữa cho ông Đinh La Thăng phiên xét xử sắp tới?

Ông Đinh La Thăng tại phiên xét xử đầu năm 2018.
Ông Đinh La Thăng tại phiên xét xử đầu năm 2018.
Ông Đinh La Thăng tại phiên xét xử đầu năm 2018.
Lên top