Luật sư đi tìm sự thật vụ án "trâu sắt, trâu thật"

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến. Ảnh: Mai Thuý.
Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến. Ảnh: Mai Thuý.
Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến. Ảnh: Mai Thuý.
Lên top