Xử phúc thẩm “đại án” Ngân hàng Xây dựng:

Luật sư đề nghị cách ly bị cáo Phạm Công Danh