Luật sư bào chữa cho ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương: "Thân chủ tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo"

Bị cáo Nguyễn Văn Dương
Bị cáo Nguyễn Văn Dương
Bị cáo Nguyễn Văn Dương
Lên top