Lừa thuê 2 ô tô đem cầm trả nợ tiền đánh bạc ở Campuchia