Lừa đảo từ việc khai thác kho báu, tiếp nhận di sản

Số tiền, kho báu có trị giá từ hàng chục tỉ đến hàng nghìn tỉ đồng, USD, Euro, Yên Nhật mà các đối tượng nêu trong các "Tờ trình", đơn "Đề nghị" là bịa đặt, lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an.
Số tiền, kho báu có trị giá từ hàng chục tỉ đến hàng nghìn tỉ đồng, USD, Euro, Yên Nhật mà các đối tượng nêu trong các "Tờ trình", đơn "Đề nghị" là bịa đặt, lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an.
Số tiền, kho báu có trị giá từ hàng chục tỉ đến hàng nghìn tỉ đồng, USD, Euro, Yên Nhật mà các đối tượng nêu trong các "Tờ trình", đơn "Đề nghị" là bịa đặt, lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top