Lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ, hám ngoại

Hai bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Phan Hồng
Hai bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Phan Hồng